ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า เป็นธุรกิจที่ให้บริการดำเนินการขนส่ง โดยมีการแบ่งตามลักษณะสินค้าที่ทำการขนส่งไม่ว่าจะเป็น การขนส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค

ผลิตผลทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม วัตถุอันตราย สินค้าเฉพาะ ซึ่งมีการครอบคลุมให้บริการขนส่งไปตามจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากบริการหลักที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีบริการเสริมสำหรับธุรกิจประเภทนี้อีก คือ การบริการด้านบรรจุภัณฑ์,บริการด้านคลังสินค้า,บริการให้คำปรึกษาด้านการขนส่ง และบริการดำเนินพิธีการศุลกากร รับผลิตบูธแสดงสินค้า(ในกรณีขนส่งสินค้าข้ามแดน)

 Transportation and Freight

อีกทั้ง ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร มีจำนวนนิติบุคคลจัดตั้ง 101 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากเดือนเดียวกันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร ส่วนใหญ่ คือ SMEs ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของผู้ประกอบการทั้งหมด และเมื่อพิจารณาจากรายได้ พบว่า SMEs มีสัดส่วนร้อยละ 76 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่สัดส่วนรายได้ร้อยละ 24 เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงเมื่อเปรียบเทียบถึงศักยภาพในการทำกำไรพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่จะมีอัตรากำไรสุทธิที่สุงกว่าธุรกิจ SMEs ซึ่งแนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีความผันผวน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 เดือน ของปี 2558 (เมษายน – สิงหาคม) พบว่าจำนวนการจัดตั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!